Asbestattest

Een asbestattest is vanaf 23/11/2022 verplicht bij het verkopen van een woning of gebouw opgeleverd voor 2001. Dit attest bevat een overzicht van alle asbesthoudende materialen in het pand alsook welke materialen asbestverdacht zijn. Er wordt ook advies gegeven over hoe u deze materialen dient te beheren of verwijderen.

Als extra service maakt Amiante een duidelijk plan op van het pand waarop de locaties van staalnames en de lokalisering van de verdachte materialen makkelijk terug te vinden zijn.

Type onderzoek

Voor de opmaak van het attest zijn er volgende mogelijkheden voor het onderzoek:

 • Niet-destructief onderzoek 

Dit is het meest gekozen onderzoek bij een verkoop of schenking van een woning. Hierbij worden er geen beschadigingen aangebracht en worden sommige toepassingen op basis van vermoeden als asbestverdacht beschouwd (tegellijm etc…). monstername van pleisterwerken zijn hierbij wel verplicht van zowel muren als plafond en dit bij voorkeur in 3 verschillende ruimtes.

 • Destructief onderzoek

Dit type van onderzoek wordt meestal gekozen in het kader van sloopwerken. Dit kan ook door de verkoper worden gevraagd indien deze meer zekerheid wenst over de aanwezigheid van asbest. Bij een destructief onderzoek worden er beschadigingen aangebracht om de materialen grondiger te onderzoeken. Hierbij kunnen dus bvb tegels worden verwijderd om de onderliggende lijmlaag te bemonsteren. Er kan ook een deel van een vals plafond worden weggenomen om achterliggende materialen te inspecteren.

Een combinatie van beide methoden is eveneens mogelijk. In dit geval wordt er besproken met de eigenaar welke materialen destructief mogen onderzocht worden.

Het proces

 1. Vooronderzoek

  Na het invullen van de offerteaanvraag, gaan wij aan de slag om alle relevante gegevens te verzamelen ter voorbereiding van het plaatsbezoek.
 2. Afspraak plaatsbezoek
  Er wordt een tijdstip ingepland om het plaatsbezoek uit te voeren.
 3. Plaatsbezoek 

  Wij komen bij u langs op het afgesproken tijdstip en onderzoeken de locatie. Hierbij worden de nodige stalen worden genomen.
 4. Opleveren asbestattest
  Het asbestattest wordt aangemaakt en opgeleverd in PDF formaat via email.


AsbestInventaris

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x